Inschrijven via OnTip - Open toernooien

Uitleg m.b.t. toernooideelname via OnTip vindt u bij alle open toernooien onder "WAT WIJ ORGANISEREN"

Toernooiagenda 2017
WELKOM OP DE WEBSITE VAN
 ATLANTIC BOULES

Welkom op de website van pètanquevereniging Atlantic Boules.
U vindt o.a. nieuws over de vereniging, toernooi-informatie en uitslagen en andere petanque-onderwerpen.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier op de pagina's van uw keuze.WORD LID BIJ
ATLANTIC BOULES

ZIE ONDERSTAANDE
LINKS


CONTRIBUTIE

INSCHRIJFFORMULIER
Konigsspelen bij Atlantic Boules
Op vrijdag 21 april j.l.werd op veel lagere scholen de Konings- spelen gevierd. Kinderen mogen dan zelf een keuze maken op welk sportgebied zij bezig willen zijn. Rond tien uur in de ochtend kregen we bezoek van 12 kinderen van school De Zoeker die dus voor jeu de boules hadden gekozen.
We hadden 4 spelen gemaakt op het veld en natuurlijk de ballebak. Nadat de kinderen in groepjes waren gedeeld werd met groot enthousiastme gepoogd de ballen tussen lijnen of in de cirkels te gooien. Ook de ballenbak was een feest.
Nadat de punten waren geteld nam de winnaar een prijsje in ontvangst. Daarna gingen ze onder begeleiding  weer naar de school terug.

Door omstandigheden i.v.m. onze locatie zal het Sponsortoernooi geen doorgang vinden. Dit wordt tot een latere datum uigesteld.
Geslaagd Paastoernooi
Op zondag 9 april waren 26 teams aanwezig bij Nova Boules in Wormer. Door omstandigheden werd daar ons Paastoernooi gehouden. Om die reden werd het bestuur van Nova bedankt met een blijvende herinnering. De weersomstandigheden waren ideaal om er een mooie dag van te maken en tussen de partijen door heerlijk op het terras in het zonnetje te zitten. 
Tevens was er behoorlijke animo voor de  Paashaas-loterij.
Na alle gepeelde wedstrijden waren Ruud Sakes en Mitch van Koersveld het enige team met 5 gewonnen partijen en werden  daarmee de eerste prijs-winnaars.
De volledige uitslag is te vinden op de uitlagenpagina.
Met dank aan wedstrijdleider Hans Kruijt en de dames Marianne Schurink en Ria Brinkkemper voor de kantinedienst en het verzorgen van de mooie prijzen.

Groot aantal teams bij het Mayonaistoernooi
Evenals met het Paastoernooi werd op 6 mei j.l. bij Nova Boules het Mayonaisetoernooi gespeeld.
Nadat voorzitter Jan Schurink, Nova Boules had bedankt voor het gebruikmaken van de locatie, werd er om half elf gestart.
Er hadden zich maar liefst 32 teams ingeschreven en was er ruimte genoeg op het veld alle parijen te spelen.
De weersomstandigheden waren goed en tussen de partijen door was er op het terras 's middags weer tijd voor zon.
Toen rond de klok van vijf uur alle wedstrijden waren gespeeld  vond de prijsuitreiking plaats.
Bert Metselaar en Bart Rothuizen bleken met 5 gewonnen partijen + 41 pnt. de winnaars, met als tweede team, ook met 5 gewonnen, Stefan en Richard Bouwmeester.
Met dank aan wedstrijdleider Hans Kruijt en de dames Marianne Schurink en Ria Brinkkemper voor het verzorgen van de mooie prijzen. Juul en Zoë dank voor de kantinedienst.
De volledige uitslag is te vinden op de uitslagenpagina.